Usluge

KAPACITIVNO TESTIRANJE TRAKCIONIH BATERIJA

Hemijski procesi, koji se dešavaju u bateriji, utiču na kontinuirano smanjenje njenog kapaciteta. Ukoliko želite da proverite trenutno stanje baterije, uz stručno mišljenje o tome šta je potrebno učiniti da bi se povećao kapacitet baterije – obratite nam se. Za testiranje je potrebno oko dva dana, pa se ova usluga vrši isključivo u našim objektima. Nakon što se utvrdi trenutno stanje i mogućnost oporavka baterije, možete se odlučiti za jednu od opcija za povećanje kapaciteta, odnosno, za regeneraciju baterije i/ili zamenu ćelija.

SERVIS TRAKCIONIH, STARTERSKIH, TROJAN I DRUGIH VRSTA BATERIJA

Naši serviseri obučavani su u fabrikama u kojima se proizvode navedeni tipovi baterija. Pored znanja i iskustva stečenog na obukama i kroz praksu, posedujemo svu opremu potrebnu za servis većine baterija prisutnih na našem tržištu. Putem servisa mogu se popraviti oštećenja na baterijama, a mogu se utvrditi i uzroci kvarova ili opravdanost reklamacije.


BB elektronik je ovlašćeni serviser:


  • Hawker trakcionih baterija
  • Banner, Bären i Top Start akumulatora
  • Trojan baterijskih monoblokova
  • Hawker stacionarnih baterija