Usluge

usluge_bbelektronik
usluge_bbelektronik

KAPACITIVNO TESTIRANJE TRAKCIONIH BATERIJA


Hemijski procesi, koji se dešavaju u bateriji, utiču na kontinuirano smanjenje
njenog kapaciteta.


Ukoliko želite da proverite trenutno stanje baterije, uz stručno mišljenje o tome šta je potrebno učiniti da bi se povećao kapacitet baterije – obratite nam se. Za testiranje je potrebno oko dva dana, pa se ova usluga vrši isključivo u našim objektima.


Nakon što se utvrdi trenutno stanje i mogućnost oporavka baterije, možete se odlučiti za jednu od opcija za povećanje kapaciteta, odnosno, za regeneraciju baterije i/ili zamenu ćelija.


bbelektronik
usluge_bbelektronik

SERVIS TRAKCIONIH, STARTERSKIH, TROJAN I DRUGIH VRSTA BATERIJA

BB elektronik je ovlašćeni serviser:

bbelektronik

Hawker trakcionih baterija

Banner, Bären i Top Start akumulatora

Trojan baterijskih monoblokova

Hawker stacionarnih baterija


bbelektronik
bbelektronik
bbelektronik
bbelektronik

Naši serviseri obučavani su u fabrikama u kojima se proizvode navedeni tipovi baterija.

Pored znanja i iskustva stečenog na obukama i kroz praksu, posedujemo svu opremu potrebnu za servis većine baterija prisutnih na našem tržištu.

Putem servisa mogu se popraviti oštećenja na baterijama, a mogu se utvrditi
i uzroci kvarova ili opravdanost reklamacije.

bbelektronik