Hawker Lifetech

Punjači i prateća oprema

Izbor odgovarajućeg punjača od presudnog je značaja za životni vek i održavanje kapaciteta baterije. Za punjenje trakcionih baterija preporučujemo Hawker Life Tech punjače.

Hawker Lifetech

Odgovarajući punjači presudni su za životni vek baterije, kao i za održavanje njenog kapaciteta. Za punjenje trakcionih baterija preporučujemo Hawker Lifetech visokofrekventne punjače.