Otkup otpadnih baterija i akumulatora

Otkupljivanje starih baterija

U Srbiji postoji hiljade tona starih, korišćenih akumulatora, koji se nalaze u industrijskim zonama, auto-servisima, garažama itd. Ovi akumulatori se sakupljaju i prerađuju na neadekvatan način, pa predstavljaju izvor štetnog zračenja. Takođe, takvi akumulatori zagađuju tlo, zemljište i vodotokove.

Reciklaža

BB elektronik ima dozvolu za sakupljanje, otkup i skladištenje starih olovnih akumulatora, koji se nakon otkupa prosleđuju fabrikama za reciklažu otpadnog olova.